Холбоо барих

Төрийн албан хаагчдын цалинг хасахгүй байхаар шийдэж байгаа тул ганц хамгаалалтын заалт болдог төрийн албаны тухай хуулийн 38.2 дахь хэсгийг хүчинтэй хэвээр нь үлдээхийг санууллаа. Мөн хүүхэд хамгаалах хуулийг 4 жилээр хойшлуулах нь буруу тул эргэж харахыг сангийн сайдад хэллээ.

Төрийн албан хаагчдын цалинг хасахгүй байхаар шийдэж байгаа тул ганц хамгаалалтын заалт болдог төрийн албаны тухай хуулийн 38.2 дахь хэсгийг хүчинтэй хэвээр нь үлдээхийг санууллаа. Мөн хүүхэд хамгаалах хуулийг 4 жилээр хойшлуулах нь буруу тул эргэж харахыг сангийн сайдад хэллээ.
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл