Холбоо барих

УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг: Эдийн засгийг сэргээх энэ хөтөлбөрийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ тусгасан ажлуудаа хэрэгжүүлэх дээр тодорхой эзэнтэй байх ёстой. Засгийн газар өөрөө энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Тиймээс энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хяналтанд хяналт тавих ажлын хэсэг, тусгай баг гаргавал хөтөлбөр илүү хурдан, илүү үр дүнтэй хэрэгжинэ.

УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг: Эдийн засгийг сэргээх энэ хөтөлбөрийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ тусгасан ажлуудаа хэрэгжүүлэх дээр тодорхой эзэнтэй байх ёстой. Засгийн газар өөрөө энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Тиймээс энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хяналтанд хяналт тавих ажлын хэсэг, тусгай баг гаргавал хөтөлбөр илүү хурдан, илүү үр дүнтэй хэрэгжинэ.

Хавсралт видео

Нэр Видео
Видео Аудио сонсох

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл