Холбоо барих

Зөрчлийн хуулинд сошиал орчин, мэргэжлийн сэтгүүл зүйг хэрхэн ялгаж өгснийг тайлбарлаж өгнө үү Ажлын хэсэг: Гүтгэхтэй холбоотой асуудал Зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулагдаж байгаа

Зөрчлийн хуулинд сошиал орчин, мэргэжлийн сэтгүүл зүйг хэрхэн ялгаж өгснийг тайлбарлаж өгнө үү Ажлын хэсэг: Гүтгэхтэй холбоотой асуудал Зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулагдаж байгаа

Хавсралт видео

Нэр Видео
Видео Аудио сонсох

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл