Холбоо барих

Эрүүл мэндийн яам бодлогын түвшинд гарч болзошгүй эрсдэл, халдварт өвчинд анхаарч ажилламаар байна. Эрүүл мэндийн сайд Харвони эмийн талаар бодит мэдээллийг ард түмэн өгнө үү. Аль нэг аймагт гэж хязгаарлалгүй шаардлагатай байгаа бүх иргэдэд эм, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх ёстой.

Эрүүл мэндийн яам бодлогын түвшинд гарч болзошгүй эрсдэл, халдварт өвчинд анхаарч ажилламаар байна. Эрүүл мэндийн сайд Харвони эмийн талаар бодит мэдээллийг ард түмэн өгнө үү. Аль нэг аймагт гэж хязгаарлалгүй шаардлагатай байгаа бүх иргэдэд эм, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх ёстой.

Хавсралт видео

Нэр Видео
Видео Аудио сонсох

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл