Холбоо барих

УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг: Жижиг, дунд өрхийн бизнес эрхэлж байгаа иргэдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх нь их чухал. Манай Чингэлтэй дүүрэгт өрхийн бизнес эрхлээд ажил амьдралаа авч явж байгаа олон жижиг үйлдвэрлэлүүд байдаг. Тэр хүмүүс энэ хөнгөлөлтийг маш их хүсч хүлээж байгаа. Хэзээ яг дараагийн шатанд энэ бор зүрхээрээ хөдөлмөрлөж байгаа, 1.5 тэрбумаас доош орлоготой жижиг дунд үйлдвэрлэл явуулж хэдэн хүнийг ажлын байраар хангаад ажиллаж байгаа хүмүүсээ хамруулах бэ? Өөрчлөлт оруулах боломж байгаа юу?

УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг: Жижиг, дунд өрхийн бизнес эрхэлж байгаа иргэдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх нь их чухал. Манай Чингэлтэй дүүрэгт өрхийн бизнес эрхлээд ажил амьдралаа авч явж байгаа олон жижиг үйлдвэрлэлүүд байдаг. Тэр хүмүүс энэ хөнгөлөлтийг маш их хүсч хүлээж байгаа. Хэзээ яг дараагийн шатанд энэ бор зүрхээрээ хөдөлмөрлөж байгаа, 1.5 тэрбумаас доош орлоготой жижиг дунд үйлдвэрлэл явуулж хэдэн хүнийг ажлын байраар хангаад ажиллаж байгаа хүмүүсээ хамруулах бэ? Өөрчлөлт оруулах боломж байгаа юу?

Хавсралт видео

Нэр Видео
Видео Аудио сонсох

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл