Холбоо барих

Манай улсад 2016 оны байдлаар 14376 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байгаагийн 12336 буюу 85.8% нь сургуульд хамрагдаж чадахгүй байна

Манай улсад 2016 оны байдлаар 14376 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байгаагийн 12336 буюу 85.8% нь сургуульд хамрагдаж чадахгүй байна
Манай улсад 2016 оны байдлаар 14376 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байгаагийн 12336 буюу 85.8% нь сургуульд хамрагдаж чадахгүй байна. 
НББСШУБХ-ны гишүүд бид Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хэрхэн дэмжих, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр 11.29-ний өдөр хуралдсан билээ. Цаашид авч хэрэгжүүлэх чухал арга хэмжээний нэг бол Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тухайн бэрхшээлээс нь үл хамаарч бүх шатны боловсролын байгууллагад бүрэн хамруулах юм.
Өнөөдөр Чингэлтэй дүүрэгт байрлах хөгжлийн бэрхшээлтэй, асаргаанд байдаг хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаа явуулдаг "Шинэ Хос Номин Оюу" ТББ-ын буянтай үйл ажиллагааг дэмжиж шинэ жилийн бэлэг гардууллаа.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл